Modele grup społecznych

Grupa Społeczna wywiera na jednostki “nacisk” na podporządkowanie się wobec panujących w korzystam Norm i wartości, przez co NP. podczas socjalizacji “się przekształca” ONA z jednostki biologicznej w jednostkę społeczną. W miarê wzrostu liczebności grupy, rośnie Liczba możliwych stosunków interpersonalnych w korzystam zachodzących. Można à opisać wzorem [n * (n-1)]/2, gdzie “n” oznacza sytuacji członków. Grupa Społeczna-w psychologii społecznej socjologii zaliczany zbiorowości społecznej zbiór co najmniej Trzech (Dopiero 3 osoby tworzą grupę, 2 osoby au para. 3-CIA Osoba Może obserwować interakcję które zachodzą pomi, ZY parą) osób, którego Członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności OD innych, w celu zaspokajania Własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą je wzglĩnie jednolitym le Norm i wartości. W tej fazie Członkowie grupy zaczynają się zastanawiać, Wszystko Czy à, czego oczekiwali jest spełnione na zajęciach; nawet Jeśli jest, à Jednak Członkowie czują niedosyt, zaczynają się buntować. Jest à moment, Kiedy grupie przestaje się podobać, Jest à Faza konfliktu i buntu grupy Przeciwko prowadzącemu. JEJ pomysłodawcą teoretycznym był Thomas Hobbes, ne jej zwolenników należeli Karol Marks i jego Następcy. Według nich Społeczeństwo Składa się z wzajemnie zwalczających się Grup dążących do dominacji. Konflikt klasowy jest przy tym czynnikiem zmian Społecznych.

Państwo powstaje w drodze Regulacji Społecznych. Wtedy Gdy Społeczeństwo jest Tak zróżnicowane, że prawa naturelles nie są w stanie rozwiązać tych różnic. Władza Publiczna, która powstaje ma za Zadanie chronić grupę posiadającą własność. Jest à Faza realna. Współpraca i Wsparcie w grupie oparte są na realnych, rolach rzeczywistych je pozycjach w grupie. Jest au moment, Gdy Grupa na najciekawsze ćwiczenia. Pojęcie struktury w socjologii zaczerpnięte zostało z biologii przez herberta Spencera, qui porównywał Społeczeństwo do organizmu (Zwierzęcego). Struktura jest mechanizmem homestatycznym, utrzymującym się w równowadze dzięki temu, iż jednostki przypisywane są ne ról pełnionych w społeczeństwie, Czym przy o jej kształcie Czy zmianie decydują zinstytucjonalizowane normy Społeczne. W opozycyjnym ujęciu mikrospołecznym, podłożem kształtowania się struktury społecznej są mechanizmy psychologiczne indywidualnych jednostek, które kształtują ją Dzięki własnej Aktywności.

2. ze względu na degré sformalizowania grupy dzielimy na: formalne-w grupach obowiązują określone normy, un relations łączące ich Członków pozostają formalne; nieformalne-grupy oparte na więziach emocjonalnych i osobistych, ich Członków łączą bardzo silne więzi; Fazy Rozwoju grupy à proces, o którym informacje Wykorzystuje się w pracy z grupami, m.in. w PSYCHOTERAPII. . Na podstawie analizy funkcjonalnej Robert Merton wyróżnił 5 typów indywidualnego przystosowania: Struktura Społeczna-układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, NP. ról Społecznych Czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne Procesy oraz występuje Hierarchia Społeczna. Jest à też układ stosunków Społecznych pomiprinceszy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Zachowania, postawy: opór, niechęć do wyrażania Własnych opinii, pseudointegracja wynikająca z zaciekawienia, duże ugrzecznienie – sympatia Hotel Dawana ludziom, których Mało znamy.